Тендерийн шалгаруулалт, гүйцэтгэл

Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын засаг даргын тамгын газар нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн...