Төслийн санал асуулга

Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр суманд 2023 онд Орон нутгийн хөгжлийн сан-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх зарим төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний...