Аймаг, сумын ИТХ-ын тогтоол

Сумын ИТХ-ын тогтоол Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр өмчлүүлэх газрын мэдээлэл Аймгийн ИТХ-ын тогтоол 2023 оны газар...