2022-07-03

Аймаг, сумын ИТХ-ын тогтоол

Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2021 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/16 тоот тогтоолоор Сумын гэмт хэргээс урьдчилан...