Захирамж

Баяндэлгэр сумын төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлын тогтолцоог бий болгох, мэдээллийн сүлжээ, системийн найдвартай ажиллагаа, мэдээллийн сангийн нууцлал,...
Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын сэжигтэй болон онош батлагдсан өвчтөн нас барсан тохиолдолд цогцсыг зөөвөрлөх, хадгалах, оршуулах үйл ажиллагаанд...