“Намрын ногоон өдрүүд- Баяндэлгэрт үйлдвэрлэв 2021” үзэсгэлэн

0
42
Шилдэг сүү сүүн бүтээгдэхүүн
Оёмол бүтээгдэхүүний төрөлд
Үслэг эдлэл төрөлд
Шилдэг бүтээгдэхүүн төрөлд
Малын тоног төхөөрөмж төрөлд

Малчид, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг олон нийтэд танилцуулах, үйл ажиллагааг нь дэмжин хөгжүүлэх, харилцан туршлага солилцох, сумын шилдэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бий болгох зорилгоор “Намрын ногоон өдрүүд- Баяндэлгэрт үйлдвэрлэв 2021” үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж шилдэг бүтээгдэхүүнээ тодрууллаа.