Зах зээлийн өдөрлөг зохион байгуулах тухай Сумын засаг даргын А/124 дүгээр захирамж гарлаа.

0
20

Намрын ногоон өдрүүд-Баяндэлгэрт үйлдвэрлэв 2021 үзэсгэлэн худалдааг 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр сумын төвд зохион байгуулна.