Ажлын дэд хэсэг батлах тухай Сумын засаг даргын А/125 дугаар захирамж

0
21

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын сэжигтэй болон онош батлагдсан өвчтөн нас барсан тохиолдолд цогцсыг зөөвөрлөх, хадгалах, оршуулах үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг, зөвөлгөө өгөх, хяналт тавих ажлын дэд хэсгийг захирамжаар томиллоо.