2021 оны хоёрдугаар ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны татлага зохион байгуулах Сумын засаг даргын А/118 дугаар захирамж гарлаа.

0
17

Цэргийн жинхэнэ албанд иргэдийг татах, цэргийн гэрээт албанд элсүүлэх ажлын хүрээнд эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгийг 2021 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулна.