Мал амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлах сумын засаг даргын А/113 тоот захирамж гарлаа.

0
16

Мал амьтны гоц халдварт, халдварт өвчний эрсдэл бүхий аймгуудад шилжилт хөдөлгөөн хийхийг 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хориглолоо