Залуучуудын салбар зөвлөлийг сумын Засаг даргын А/108 дугаар захирамжаар байгууллаа.

0
18

Сум орон нутгийн залуучуудын хөгжил оролцоог дэмжих зорилгоор залуучуудын салбар зөвлөлийг байгууллаа.