Угийн бичгийн уралдаан зохион байгуулах сумын засаг даргын А/99 дугаар захирамж гарлаа.

0
19

“Угийн бичгээ хөтөлж удмын сангаа хамгаалъя угийн бичиг хөтлөлтийн уралдааны болзлыг хавсралтаар баталлаа.