Сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийг байгууллаа.

0
19

Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2021 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/16 тоот тогтоолоор Сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийг байгууллаа. Тус зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ИТХ-ын даргаар ахлуулж, сумын орлогч дарга орлогч даргаар ажиллах юм.