“Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийн үйл ажиллагаанд Засаг даргын тамгын газрын мэргэжилтэн, албан хаагчид төрийн үйлчилгээг үзүүлэх бөгөөд бусад...
Монгол Улсын Засгийн газар, Авлигатай тэмцэх газраас хэрэгжүүлж буй “Авлигатай тэмцэх таван ажиллагаа”-ны нэг арга хэмжээ болох...