Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын засаг даргын тамгын газар нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн...
Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр суманд 2023 онд Орон нутгийн хөгжлийн сан-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх зарим төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний...