Сумын ИТХ-ын тогтоол Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр өмчлүүлэх газрын мэдээлэл Аймгийн ИТХ-ын тогтоол 2023 оны газар...
Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ болон хөрөнгийн...