2021 оны төсвийн тогтоол

2021-оны-төсвийн-тогтоол-1Download

Эрүүл мэндийн төв -ийн хамт олноос сумын онцгой комисст 300000 төгрөг хандивлаж...

Шинэ төрлийн "COVID-19" халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Улсын Онцгой Комиссоос гаргасан уриалгыг дэмжиж "Эрүүл мэндийн төв" хамт олноос...

Хорио цээрийн үеийн цэвэрлэгээний 7 хоног аянд Засаг даргын тамгын газрын ажилтан албан...

2020.04.02-03 өдрүүдэд хорио цээрийн үеийн цэвэрлэгээний 7 хоног аянд Засаг даргын тамгын газрын ажилтан албан хаагчид сумын ӨГӨӨМӨР гудамжийг хариуцан гаднах цэвэрлэгээнд...

БНХАУ болон ӨМӨЗО-ны ШИЛИЙН ГОЛ аймагт 30000 хонь хандивлах аяныг дэмжиж БАЯНДЭЛГЭР сумын...

Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр БНХАУ болон ӨМӨЗО-ны ШИЛИЙН ГОЛ аймагт 2000 хонь хандивлах санаачлагыг дэмжиж БАЯНДЭЛГЭР сумын Засаг даргын...