ГАЗРЫН НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОГЧДЫГ БҮРТГЭЖ БАЙНА.

Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр  сумын Засаг даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/59  дугаар захирамжийг үндэслэн дор дурдсан 6 байршилд газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний...