ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ

ТАМХИ ХУДАЛДААЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ Аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар Аж ахуйн...
Баяндэлгэр сумын төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлын тогтолцоог бий болгох, мэдээллийн сүлжээ, системийн найдвартай ажиллагаа, мэдээллийн сангийн нууцлал,...
Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын сэжигтэй болон онош батлагдсан өвчтөн нас барсан тохиолдолд цогцсыг зөөвөрлөх, хадгалах, оршуулах үйл ажиллагаанд...