“Ковш” ашиглаж эхэллээ

0
44

Аймгийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр “Ковш 30” автомашиныг худалдан авч үйл ажиллагаанд оруулаад байна.