Хэлний бодлогын салбар зөвлөл байгуулах тухай сумын засаг даргын А/102 дугаар захирамж гарлаа.

0
19