ГАЗРЫН НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОГЧДЫГ БҮРТГЭЖ БАЙНА.

0
195

Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр  сумын Засаг даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/59  дугаар захирамжийг үндэслэн дор дурдсан 6 байршилд газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг цахим болон  танхимын хэлбэрээр зохион байгуулахаар зарлаж байна.

1. Баяндэлгэр сумын 6-р багийн нутаг бойны  зүүн талд ХАА-н зориулалтаар 2555м² газрыг худалдах /Дуудлага худалдааны анхны үнэ 1226400, дэнчингийн хэмжээ 122640 төгрөг, эзэмших хугацаа 15 жил/

2. Баяндэлгэр  сумын 6-р багийн нутаг зүүн талын орон сууцны хойд талд орон сууцны зориулалтаар 1256 м² газрыг худалдах /Дуудлага худалдааны анхны үнэ 1004800, дэнчингийн хэмжээ 100480төгрөг, эзэмших хугацаа 15 жил/

3. Баяндэлгэр  сумын 5-р багийн нутаг хонгор багийн ногооны талбайд төмс, хүнс ногооны усалгаагүй тариалангийн зориулалтаар 10 га газрыг худалдах /Дуудлага худалдааны анхны үнэ 1488000, дэнчингийн хэмжээ 148800төгрөг, эзэмших хугацаа 15 жил/

4. Баяндэлгэр  сумын 1-р багийн нутаг Баян багийн дойтын ухаа тэжээлийн ургамлын  усалгаагүй тариалангийн зориулалтаар 1,9552 га газрыг худалдах /Дуудлага худалдааны анхны үнэ 96780, дэнчингийн хэмжээ 9680 төгрөг, эзэмших хугацаа 15 жил/

5. Баяндэлгэр сумын 6-р багийн нутаг номин зоогийн газрын зүүн талд худалдаа, үйлчилгээний  зориулалтаар 110м² газрыг / өргөтгөл хийх/ худалдах /Дуудлага худалдааны анхны үнэ 88000, дэнчингийн хэмжээ 8800 төгрөг, эзэмших хугацаа 15 жил/

6 Баяндэлгэр сумын 6-р багийн нутаг Аяз зоогийн газрын баруун талд худалдаа, үйлчилгээний  зориулалтаар 282 м² газрыг / өргөтгөл хийх/ худалдах /Дуудлага худалдааны анхны үнэ 225600, дэнчингийн хэмжээ 22560 төгрөг, эзэмших хугацаа 15 жил/

– Оролцогч нь Баяндэлгэр сумын Газрын даамалд хүсэлт бөглөж өгөх бөгөөд хүсэлтэд иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргана

– Улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг аймгийн төрийн сангийн 100120029001 дансанд, Дэнчинг төгрөгийг ГХБХБГ-ын 100120000967  дансанд тус тус тушаах

– Дуудлага худалдаанд оролцогчдыг 2021 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас эхлэн 2021 оны 06 дугаар сарын 15-ний өдрийн 15 цаг 00 минут хүртэл зөвхөн ажлын цагаар бүртгэнэ.

            – Дуудлага худалдаанд хамгийн өндөр үнийн санал өгсөн ялагч нь дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтээ хугацаанд нь ирүүлж, дэнчин болон улсын тэмдэгтийн хураамжийг бүрэн төлсөн, өөрийн мэдээллээ үнэн зөв гаргасан, дуудлага худалдааны дэг журмыг зөрчөөгүй байна.

www.mle.mn энэ хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.

Холбогдох утас /99905624/