Сумын Засаг даргын 2021 оны А/54 дүгээр захирамжын дагуу хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө, их цэвэрлэгээг зохион байгуулж хамтран оролцох байгууллага, тэдгээрийн хүлээх үүрэг, Тамгын газраас байруудын цэвэрлэгээг хариуцан хяналт тавьж ажиллах хуваарь, авто зам дагуух нийтийн эзэмшлийн талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэх хуваарийг ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн батлаж аж ахуйн нэгж, байгууллагууд, иргэдийг өргөнөөр татан оролцуулан зохион байгуулахыг албан байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт үүрэг болгон үр дүнг тооцож ажиллана.

0
237