Алдарт эхийн 2 дугаар зэргийн одонгоор шагнуулах эхчүүдийн нэрсийг тогтоолоор баталлаа.

0
21

Алдарт эхийн 2 дугаар зэргийн одонгоор шагнагдах 18 эхийн нэрсийг 2021 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/19 тоот тогтоолоор баталж, шагнагдах эхчүүдийн материалыг аймгийн ИТХ-д хүргүүллээ.