Багийн төвийн нэршлийг тогтоолоо.

0
18

Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.2 т заасныг үндэслэн сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2021 оны 03 дугаар сарын 23 ны өдрийн А/17 тоот тогтоолоор сумын багуудын төвийн нэршлийг тогтоолоо.