Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох Сумын засаг даргын А/17 дугаар захирамж гарлаа.

0
16

Сумын төсөл сонгон шалгаруулах орон тооны бус зөвлөлийн хурал 2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр хуралдаж зээл олгох төслүүдийг шийдвэрлэлээ.