Төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг архив, бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан Гомбосүрэнгийн Сумъяа хүлээн авч байна.