Аймгийн ИТХ-ын дарга Д. Хосбаяр-аар ахлуулсан ажлын хэсэг 2021 оны 01 дүгээр сарын 12 ны өдөр ирж ажиллаа.

Аймгийн 2021-2025 оны 5-н жилийн ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР-ийг танилцуулж, Сумын төсвийн байгууллагуудын ажил байдал, сум орон нутгийн өвөлжилт, цаг үеийн байдалтай танилцлаа.

0
305
Суманд тулгамдсан асуудлаар санал солилцож, шийдвэрлэх талаар ярилцлаа.